Documenten


Stamboom:  

Treffers 151 tm 192 van 192     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia Voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
151
Huwelijksinschrijving Hendrik Cornelis Bakker en Maartje Dirks Vos
Huwelijksinschrijving Hendrik Cornelis Bakker en Maartje Dirks Vos
Huwelijksinschrijving uit het DTB-register Trouwen van Wieringerwaard,
datum 3 jan 1796 
 
152
Huwelijksinschrijving Jan Aarjensz Bakker en Johanna Leenderts Kalff
Huwelijksinschrijving Jan Aarjensz Bakker en Johanna Leenderts Kalff
Huwelijksinschrijving uit het DTB-register Trouwen van Wieringerwaard,
datum 25 mei 1798 
 
153
Huwelijksinschrijving Jannetje Dirks Bakker en Cornelis Cornelisz Bakker
Huwelijksinschrijving Jannetje Dirks Bakker en Cornelis Cornelisz Bakker
Huwelijksinschrijving uit het DTB-register Trouwen van Wieringerwaard, datum 13 juli 1805 
 
154
Huwelijksinschrijving Maartje Cornelis Bakker en Gerrit Ariensz Visser
Huwelijksinschrijving Maartje Cornelis Bakker en Gerrit Ariensz Visser
Huwelijksinschrijving uit het DTB-register Trouwen van Wieringerwaard, datum 4 juli 1804 
 
155
Jan Pietersz Bakker (ca.1695-) koopt in 1736 van de weduwe Lijsbeth Jans een 'Huijs en erve' op de Kreijl onder Barsingerhorn.
Jan Pietersz Bakker (ca.1695-) koopt in 1736 van de weduwe Lijsbeth Jans een "Huijs en erve" op de Kreijl onder Barsingerhorn.
Akte opgemaakt voor de Schout en Schepenen van Barsingerhorn:

"Wij Gerard Boers Bailjuw en Schout
Dirk Dirksz Mackelik en Jacob Heinsz Buijs
Schepenen der Stede Barsingerhorn doen cond dat
voor ons quam Lijsebet Jans weduwe wonende op de Kreijl
dewelke verklaard verkogt quijtgeschouwen en in vollen en
vrijen eijgendom op en over gedragen te hebben aan Jan
Pietersz Backer, wonende in de Wieringerwaart, een
Huijs en Erve op de Kreijl belend Claas Spaan ten
westen Pieter Rootjes ten noorden met soodanige vrij
en onvrijheden als 't selve laast bezeten is. de comparant
bekende daar van voldaan en betaalt te wesen den laatsten
penning met den eersten en den eersten en dat met
een Zoma van Twee Honderd Vijftigh guldens
gereet gelt, belovende wijders 't selve huijs en Erve
te sullen vrijen en waren van alle Erictien Lasten
en beswaarnissen daarop staande sulcs na costuijme
deser Stede behoort. Onder verband van haar comparante
persoon en goederen als na regten alles sonder bedrog
des 't oirconde hebben wij Schepenen voorn: desen
getekende en doende voornoemde officier van 's heeren wegen laten bezegelen op den 9en februarij 1736."

(bron: Oud Recht. Arch. Barsingerhorn inv.nr. 5809 folio 154) 
 
156
Jan Pietersz Bakker (ca.1695-), verkoop van een 'Huijs en erve' op de Kreijl aan zijn zoon Pieter Jansz Bakker.
Jan Pietersz Bakker (ca.1695-), verkoop van een "Huijs en erve" op de Kreijl aan zijn zoon Pieter Jansz Bakker.
Akte opgemaakt in februari 1759 voor Schout en Schepenen van Barsingerhorn:

"Wij Gerard Boers Bailjuw en Schout
Pieter Tijsz Keuris en Louris Bútter
Schepenen der Steede Barsingerhorn, doen cond
dat voor ons quam Jan Pietersz Backer wonende
alhier op de Kreijl, dewelke verklaarde verkogt
quytgeschouwen en in vollen en vrijen Eygendom op
en overgedragen te hebben aan zijn zoon Pieter
Jansz Backer mede op de Kreijl woonagtig,
Een Huijs en Erve op de Kreijl voorn: belent
Abram de Wilde ten westen, de kindere van Aarien
Koning ten Noorden, cornelis Capiteyn ten oosten
onder deese ......? conditie dat den Verkooper
zijn Leven lang geduurende behoud het regt van
wooninge in 't zelve Huijs. Den Comparant bekend daar
van voldaan te wesen den laatsten penning met den
eersten, en dat met een Somma van Een Honderd
Vijftig gulden, gereet geld; belovende mits dien
t voortz: Verkogte te zullen vrijen en waren van alle
Erictien Lasten en beswaarnissen daar op staande,
Sulks na Costuijme deser Steede behoort, onder Verband
als na regten, Des 'tverconde hebben wij Schepenen
voortz: desen getekent, en door de voorn; officier
van 'S Heeren Weegen laten bezegelen op den 5 februarij
1759."

(bron: Oud Recht. Arch. Barsingerhorn inv.nr. 5810 folio 137)
 
 
157
Krantenknipsel
Krantenknipsel
Krantenknipsel uit de "Alkmaarsche Courant"
9 mei 1934 p. 3/10
Getrouwd Jozef Kos en Trijntje Bakker 
 
158
Krantenknipsel
Krantenknipsel
Toon Geeven 60 jaar muzikant (1960). 
 
159
Lidmaten-register Jacob Aarjensz Bakker en Aagje Dirks Sijbrands
Lidmaten-register Jacob Aarjensz Bakker en Aagje Dirks Sijbrands
Inschrijving in het Lidmaten-register van Nieuwe-Niedorp;
komen op 21 jan 1775 met attestatie van Wieringerwaard naar Nieuwe-Niedorp. 
 
160
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
161
Militieregister
Militieregister
Inschrijving in het Militieregister van Dirk Bakker (1871-1947)

10 nov 1890 aangemeld als vrijwilliger bij het Koloniaal Werfdepot
11 mrt 1891 aangewezen (goedgekeurd) voor de dienst
09 mei 1891 ingelijfd bij het Koloniaal Werfdepot
26 jun 1895 ontslagen uit de dienst
 
 
162
Militieregister
Militieregister
Inschrijving in het Militieregister van Petrus Bakker (1875-1928)

Signalement:

Lengte: 1708 mm
Aangezicht: ovaal
Voorhoofd: gewoon
Oogen: grijs
Neus: gewoon
Mond: klein
Kin: rond
Haar: blond
Wenkbrauwen: idem

19 nov 1894 aangemeld als vrijwilliger bij het Koloniaal Werfdepot
10 dec 1894 aangewezen (goedgekeurd) voor de dienst
12 mrt 1895 ingelijfd bij het Koloniaal Werfdepot
24 dec 1897 ontslagen uit de dienst
 
 
163
Militieregister
Militieregister
Inschrijving in het Militieregister van Cornelis Bakker (1882-1949)

Signalement:

Lengte: 1590 mm
Aangezicht: ovaal
Voorhoofd: gewoon
Oogen: blaauw
Neus: gewoon
Mond: id
Kin: rond
Haar: blond
Wenkbrauwen: id

14 dec 1901 aangewezen (goedgekeurd)voor de dienst
05 mrt 1902 ingelijfd bij het 7e Regt. Infanterie
25 mei 1904 gedetacheerd voor 2 jaren bij het Koloniaal Werfdepot
01 jul 1904 overgeplaatst bij het 10e Regt. Infanterie
15 sep 1906 terug gedetacheerd bij het leger in Ned. Oost. Indie
01 nov 1909 overgeplaatst bij de 4e Comp. Hospitaalsoldaten
01 aug 1910 overgegaan bij de Landweer
31 dec 1918 ontslagen 
 
164
Militieregister
Militieregister
Inschrijving in het Militieregister van Jan Bakker (1885-1973)

Lengte: 1 meter 626 mm

20 dec 1904 aangewezen (goedgekeurd)voor de dienst
18 mei 1906 ingelijfd bij het 10e Regt. Infanterie
01 apr 1913 overgeplaatst naar het 21e Regt. Infanterie
01 aug 1913 overgegaan Landweer
31 dec 1918 ontslagen uit de dienst 
 
165
Overlijdenakte Maartje Dirks Koning (1766-1811)
Overlijdenakte Maartje Dirks Koning (1766-1811)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Barsingerhorn
(BS Barsingerhorn Jaar 1811 Akte 12) 
 
166
Overlijdensakte (levenloos) Bakker (1897)
Overlijdensakte (levenloos) Bakker (1897)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Blokker
(BS Blokker Jaar 1897 Akte 13) 
 
167
Overlijdensakte Anna van de Nes (1845-1926)
Overlijdensakte Anna van de Nes (1845-1926)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Obdam
(BS Obdam Jaar 1845 Akte 12)
 
 
168
Overlijdensakte Antje Bakker (1871-1872)
Overlijdensakte Antje Bakker (1871-1872)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Obdam
(BS Obdam Jaar 1872 Akte 6) 
 
169
Overlijdensakte Antje Bakker (1878-1922)
Overlijdensakte Antje Bakker (1878-1922)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Alkmaar
(BS Alkmaar Jaar 1922 Akte 162) 
 
170
Overlijdensakte Antje Tuijnman (1817-1842)
Overlijdensakte Antje Tuijnman (1817-1842)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Schermerhorn
(BS Schermerhorn Jaar 1842 Akte 22) 
 
171
Overlijdensakte Arie Bakker (1886-1886)
Overlijdensakte Arie Bakker (1886-1886)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Spanbroek
(BS Spanbroek Jaar 1886 Akte 26) 
 
172
Overlijdensakte Christina Wouters (1886-1950)
Overlijdensakte Christina Wouters (1886-1950)
Overlijdensakte uit de burgerlijke stand van Beek en Donk
(BS Beek en Donk Deel 40 Jaar 1950 Akte 1) 
 
173
Overlijdensakte Cornelis Bakker (1882-1949)
Overlijdensakte Cornelis Bakker (1882-1949)
Overlijdensakte uit de burgerlijke stand van Den Helder, overleden op 6 sep 1949. 
 
174
Overlijdensakte Dieuwertje Bakker (1790-1849)
Overlijdensakte Dieuwertje Bakker (1790-1849)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Schermerhorn
(BS Schermerhorn Jaar 1849 Akte 44) 
 
175
Overlijdensakte Dirk Bakker (1805-1884)
Overlijdensakte Dirk Bakker (1805-1884)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Barsingerhorn
(BS Barsingerhorn Jaar 1884 Akte 26) 
 
176
Overlijdensakte Dirk Bakker (1871-1947)
Overlijdensakte Dirk Bakker (1871-1947)
Overlijdensakte uit de burgerlijke stand van Den Helder, overleden op 16 feb 1947. 
 
177
Overlijdensakte Elisabeth Bakker (1879-1879)
Overlijdensakte Elisabeth Bakker (1879-1879)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Obdam
(BS Obdam Jaar 1879 Akte 10) 
 
178
Overlijdensakte Geertje Catharina Laan (1865-1942)
Overlijdensakte Geertje Catharina Laan (1865-1942)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Alkmaar
(BS Alkmaar Jaar 1942 Akte 164) 
 
179
Overlijdensakte Grietje Bakker (1895-1896)
Overlijdensakte Grietje Bakker (1895-1896)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Blokker
(BS Blokker Jaar 1896 Akte 23) 
 
180
Overlijdensakte Hendrik Bakker (1880-1880)
Overlijdensakte Hendrik Bakker (1880-1880)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Obdam
(BS Obdam Jaar 1880 Akte 33) 
 
181
Overlijdensakte Jan Bakker (1842-1910)
Overlijdensakte Jan Bakker (1842-1910)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Obdam
(BS Obdam Jaar 1910 Akte 6) 
 
182
Overlijdensakte Johannes Martinus van Leuken (1878-1947)
Overlijdensakte Johannes Martinus van Leuken (1878-1947)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Beek en Donk,
Aktedatum 10 okt 1947,
(BS Beek en Donk Deel 40 Jaar 1947 Akte 46)
 
 
183
Overlijdensakte Neeltje Bakker (1899-1903)
Overlijdensakte Neeltje Bakker (1899-1903)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Blokker
(BS Blokker Jaar 1903 Akte 28) 
 
184
Overlijdensakte Pieter Bakker (1839-1910)
Overlijdensakte Pieter Bakker (1839-1910)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Blokker
(BS Blokker Jaar 1910 Akte 31) 
 
185
Overlijdensakte Trijntje Groot (1845-1887)
Overlijdensakte Trijntje Groot (1845-1887)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Spanbroek
(BS Spanbroek Jaar 1887 Akte 13) 
 
186
Overlijdensakte(levenloos)Bakker (1872)
Overlijdensakte(levenloos)Bakker (1872)
Overlijdensakte uit de Burgerlijke Stand van Obdam
(BS Obdam Jaar 1872 Akte 32) 
 
187
Persoonsbewijs Antonius Geeven (1889-1965)
Persoonsbewijs Antonius Geeven (1889-1965)
Persoonsbewijs Antonius Geeven, uitgegeven 21 jul 1941, gemeente Beek en Donk 
 
188
Pieter Pietersz Bakker (ca.1762-1810), verkoop van een opstal van een huis staande op de Kreil aan Jan Pronk.
Pieter Pietersz Bakker (ca.1762-1810), verkoop van een opstal van een huis staande op de Kreil aan Jan Pronk.
Akte opgemaakt voor Schout en Schepenen van Barsingerhorn:

"Wij Jacob Bras Bailluw en Schout
midtsgaders Pieter Zijpheer en Jacob
Zwart verconde en kennen dat voor ons
gecomen en gecompareerd is Pieter Pietersz
Bakker wonende aan de Kreijl onder Bar-
singerhorn dewelke bekende en verklaarde
uit den hand verkogt te hebben en diensvolgens
te cederen en te transporteren midtsgaders
in vollen en vrijen Eijgendom op en over
te dragen aan en ten behoeven van Jan Pronk
wonende in de Wieringerwaard den opstal
van een huijs staande op de Kreijl onder
Barsingerhorn zijnde No 145 belend
met Jan Barends Nieuwenhuijs ten westen
en de eene Gerrit Geel ten oosten met alle
Zodanige Lijdende en heersende diens
baarhedens des het zelve te voorn is gepos
siedeerden beseten geweest.
Den comparant bekende van het koopslot
ter Zomma Een honderd Carolie Gl volkomen
betaald en welvoldaan te zijn de laatste penn
met den eerste doende daaromme qustinge
en eeuwige afstand van voorn verkochte en
dragende het zelve buijten alle 's lands
voor vtij en onbeswaard aan den Kooper over
waarvan de bestantie van betaalde lasten
ten jare Ao 1807 aan ons Schout en Schepenen
is ge.....? onder sul missie en
bedwang als na rechten.

Des ter Verconde hebben wij Schepenen
deese betekend en door voorn officier
laten bezegelen op den 29 dec. 1807"

(bron: Oud Recht. Arch. Barsingerhorn inv.nr. 5814 folio 141)
 
 
189
Trouwboekje
Trouwboekje
Trouwboekje (pag. 2-3) van Petrus Johannes Bakker en Maria Theresia Geeven.
Huwelijk op 18 aug 1948 te Beek en Donk 
 
190
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
191
Trouwboekje
Trouwboekje
Trouwboekje (pag. 6-7) van Petrus Johannes Bakker en Maria Theresia Geeven.
Huwelijk op 18 aug 1948 te Beek en Donk 
 
192
Trouwen Jan Pietersz Bakker en Maartje Poulus 1723
Trouwen Jan Pietersz Bakker en Maartje Poulus 1723
Impost op het trouwen 24 dec 1723:

"geeft Poulus Geerlofsz: voor sijn dr Maartje Poulus,
Jdr. alhier sullende trouwen met Jan Pietersz: Jm uyt
de Wieringer Waart haar aan Pro Deo"

(DTB Nieuwe-Niedorp, inv.nr. 16) 
 

    «Vorige 1 2 3 4