Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 51 tm 100 van 18124

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 363» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
51 diende bij de Mobiele Noordhollandsche Schutterij. Deze schutterij was ingesteld als gevolg van de
Belgische opstand, toen Nederland na de tiendaagse veldtocht in 1830 tot aan de vredessluiting in
1839 in permanente staat van oorlog met Belgie was. Alle schutterijen werden toen aan het leger
toegevoegd. Ze mochten echter niet buiten de landsgrenzen worden ingezet, maar konden wel buiten
hun vestigingsplaats gelegerd worden. Dat is dus eenmaal gebeurd, tijdens de Belgische opstand
van 1830-1839. De schutterijen uit heel Nederland werden toen opgeroepen en gelegerd in
Noord-Brabant. Dirk Bakker was ingedeeld bij het 2e Bataillon der 2e Afdeeling. Helaas is van
deze Afdeeling niets bewaard gebleven 
Dirk BAKKER
 
52 Na gedane belijdenis als lidmaat van de Geref. Kerk te Nieuwe-Niedorp aangenomen op 19 apr 1771.,

,
Met attestatie naar Hoogwoud 24 aug 1777, 
Geertje Jacobs BAKKER
 
53 aangifte gedaan door Jan Korten, Geertje Pieters BAKKER
 
54 Gezin verhuist 04-02-1924 naar Noord-Scharwoude, verhuist 04-07-1938 naar Heiloo, Gerrit BAKKER
 
55 is op 29 jan 1752 in tegenwoordigheid van Sijmon Rootjes tot lidmaat van de Gereformeerde kerk te
Wieringerwaard aangenomen, 
Guurtje Aarjens BAKKER
 
56 buitenechtelijk kind,, Hendrik BAKKER
 
57 *op 12 feb 1732 is Hendrik Bakker in tegenwoordigheid van Pieter Trappel tot lidmaat van de
Gereformeerde kerk van Wieringerwaard aangenomen., *Volgens het Verpondingskohier van 1733 woonde
Hendrik Ariensz Bakker "aan de zuydzijde van de twee weegen",, 
Hendrik Aarjensz BAKKER
 
58 Jacob Ariensz Bakker en Aagje Dirks Sijbrands komen op 21 januari 1775 met attestatie van
Wieringerwaard naar Nieuwe-Niedorp en worden daar op 14 april 1775 in tegenwoordigheid van
ouderling Jan Koeman tot lidmaten van de Gereformeerde kerk aangenomen.,
(attestatie=een bewijs van lidmaatschap dat een kerklid meekreeg als hij naar een andere plaats
verhuisde of in een andere plaats trouwde), 
Jacob Aarjensz BAKKER
 
59 Op 12 dec 1753 wordt een zoon van Jacob Bakker te Nieuwe-Niedorp begraven., Jacob Pietersz BAKKER
 
60 Is op 10 feb 1786 na gedane belijdenis als lidmaat van de Geref. Kerk te Nieuwe-Niedorp aangenomen, Jacob Willemsz BAKKER
 
61 aangifte gedaan door Jan Korten, Jan Pietersz BAKKER
 
62 Op 3 mei 1727 is Jan Pietersz Backer tot lidmaat van de Gereformeerde kerk te Wieringerwaard
aangenomen.,

Jan vestigt zich in 1736 met zijn gezin in Barsingerhorn. Voor een bedrag van 250 gulden koopt
hij in februari 1736 van de weduwe Lijsebet Jans een "Huijs en Erve" op de Kreijl. (ORA
Barsingerhorn, inv.nr. 5809 folio 154),

Op 29 november 1737 met attestatie van Wieringerwaard aangenomen als lidmaten te
Barsingerhorn, Jan Pietersz Bakker en Marritje Paulus, Egte Lieden. (Kerckeboek van
Barsingerhorn, inv.nr. 80 folio 122),

Komt voor op de lidmatenlijst van Barsingerhorn in 1750 en in 1753 samen met zijn zoon Pieter
Jansz Bakker(Kerckeboek van Barsingerhorn, inv.nr. 80 folio 151 en 183),

,
Op 5 februari 1759 laat Jan Pietersz Bakker bij schout en schepenen van Barsingerhorn een akte
opstellen waarin hij verklaart: "verkogt quytgeschouwen en in vollen en vrijen eygendom op en
overgedragen te hebben aan zijn zoon Pieter Jansz Backer, mede op de Kreyl woonagtig, een huys en
erve op de Kreyl voorn: belent Abram de Wilde ten westen, de kindere van Aarien Koning ten
noorden, Cornelis Capiteijn ten oosten, onder deese opgezette conditie dat de verkooper zijn
leven lang geduurende behoud het regt van wooninge in 't zelve huys". Het huis werd overgedragen
voor een bedrag van 150 gulden. (ORA Barsingerhorn, inv.nr. 5810 folio 137), 
Jan Pietersz BAKKER
 
63 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend
 
64 Op 14 apr 1775 als lidmaat van de Geref. Kerk te Nieuwe-Niedorp aangenomen,

,
Komt op 4 jun 1786 met attestatie van Koedijk naar Nieuwe-Niedorp, 
Klaas Jacobsz BAKKER
 
65 (bron: huwelijkse bijlagen Gerrit Bakker 1817), Maarten BAKKER
 
66 doet belijdenis op 20 mrt 1667 te Nieuwe-Niedorp, Maarten BAKKER
 
67 op de lidmatenlijst van Nieuwe-Niedorp anno 1704 staat Meijns Thijses, weduwe met haar zoon Jan
Maertens vermeld, 
Maarten BAKKER
 
68 Woonde in juli 1754 'in het Dorp selve, de Hooge Zijde',
Vertrekt met vrouw op 28 sep1767 met attestatie van Nieuwe Niedorp naar Winkel, 
Maarten Jansz BAKKER
 
69 is op 1 feb 1753 in het bijzijn van een ouderling tot lidmaat van de Gereformeerde kerk te
Wieringerwaard aangenomen, 
Maartje Aarjens BAKKER
 
70 (lidmaten en attestatieboek, inv.nr. 5), Maartje Maartens BAKKER
 
71 Op 9 apr 1767 na gedane geloofsbelijdenis aangenomen als lidmaat van de Gereformeerde Kerk te
Nieuwe Niedorp, in tegenwoordigheid van ouderling Jan Meyerts, 
Maartje Maartens BAKKER
 
72 Dirk Everts Baas geeft op 20 mei 1734 het lijk van Pieter Dircs Backer aan, als gehoorende onder
de onvermogende (DTB Schagen, inv.nr. 16), 
Pieter Dirksz BAKKER
 
73 wordt op 25 feb 1731 als lidmaat van de Gereformeerde Kerk te Schagen ingeschreven, Pieter Dirksz BAKKER
 
74 In de verpondingsregisters van Barsingerhorn wordt Pieter Jansz Bakker vermeld tot 29 december
1761. Op 1 februari 1762 komt hij niet meer voor, wel zijn vrouw, Lijsabet Cornelis (weduwe)., 
Pieter Jansz BAKKER
 
75 Op 23 februari 1755 ten overstaan van ouderlingen Cornelis Jansz Vriesman en Pieter Thijsz Keuris
als lidmaat aangenomen (Kerckeboek van Barsingerhorn, inv.nr. 80 folio 206),

,
Komt samen met zijn vader Jan Pietersz Bakker voor op de lidmatenlijst van Barsingerhorn in 1753
(toevoeging uit 1755), en op de lidmatenlijst van 1759 (Kerckeboek van Barsingerhorn, inv.nr. 80
folio 183 en 239), 
Pieter Jansz BAKKER
 
76 Op 28 mrt 1760 wordt er bij notaris Adriaan Hoflaan te Schagen door Geertje Klaas, weduwe van
Pieter Pietersz Bakker een testament opgemaakt. Als erfgenamen worden genoemd de kinderen van
haar vooroverleden zoon Jacob Pietersz Bakker en haar zonen Jan Pietersz Bakker, Pieter Pietersz
Bakker en Cornelis Pietersz Bakker (Not.Arch. Schagen, inv.nr. 4643 folio 88), 
Pieter Pietersz BAKKER
 
77 Op 29 december 1807 laat Pieter bij Schout en Schepenen van Barsingerhorn een akte opstellen
waarin hij verklaart: "in vollen en vrijen eijgendom op en over te dragen aan en ten behoeve van
Jan Pronk, wonende in de Wieringerwaard den opstal van een huijs staande op de Kreijl onder
Barsingerhorn zijnde No 145, belend met Jan Barendsz Nieuwenhuijs ten westen en Gerrit Geel ten
oosten, ter Zomma van Een honderd Carolie Guldens". (ORA Barsingerhorn, inv.nr. 5814 folio 141), 
Pieter Pietersz BAKKER
 
78 Volgens de lijst van begraven en register van overledenen was Pieter Pietersz Bakker
'gealimenteerd', dat wil zeggen dat hij behoeftig was en in zijn levensonderhoud werd bijgestaan
door de Armenzorg, meestal in handen van de kerk. (NHA Haarlem, 177 Memories van Successie,
inv.nr. 401), 
Pieter Pietersz BAKKER
 
79 op 8 jul 1707 geeft Sijmon Bakker het lijk van zijn kind aan, pro deo (DTB Nieuwe-Niedorp, inv.nr.
16)
,
op 10 jul 1709 geeft Sijmon Bakker het lijk van zijn kind aan, pro deo (DTB Nieuwe-Niedorp,
inv.nr. 16)
,
op 12 jul 1711 geeft Sijmon Bakker het lijk van zijn kind aan, pro deo (DTB Nieuwe-Niedorp,
inv.nr. 16)
Sijmon Maartensz BAKKER
 
80 Aangegeven door Willem Bakker (Bleek), Trijntje BAKKER
 
81 dochter van Gerrit Bakker en Trijntje van Ammers,, Trijntje BAKKER
 
82 komt op 13 jan 1778 met attestatie van Haringcarspel naar Nieuwe-Niedorp, Trijntje BAKKER
 
83 "11 mei 1784; Jan de Bruijn geeft aan het lijk van Willem Jacobsz Bakker (Bleek), overleden alhier
in het Hoekhuijs", 
Willem Jacobsz BAKKER
 
84 woonde Zijdewind nr. 80, Aaltje Cornelis BEERS
 
85 wonende te Hoogwoud (1633-1641) en Aartswoud (1654-1655), Cornelis Jacobsz BEERS
 
86 Schipper en Commandeur (bevelvoerder op een walvisvaarder) op schip "de Baars" en "de Witte Beer"
vanaf 1683. Hij kiest in 1691 domicilie in Stockholm om onder neutrale vlag te kunnen varen.
Vaart op Groenland, Portugal en de Oostzee. Verkoopt de herberg "de Speerruyter" en koopt huis en
landerijen. Voogd kinderen Griet Jans Beers en Claas Jansz Koppies, 
Cornelis Jansz BEERS
 
87 wonende aan de Gouw en Wijseneijnde in Opmeer, Jan Cornelisz BEERS
 
88 in 1716 kocht hij een damschuit van Nanning Dirksz, hoogbootsman uit Twisk en Opmeer; in 1718 naar
Indien gevaren; uitreis 3-5-1718 met bestemming Batavia, schip Huis te Foreest, aankomst
30-12-1718; gerepatrieerd via schip Huis te Assenburg. einde verbintenis VOC in 1721; stond
geregistreerd als Pieter Baers uit Opmeer; in 1723 opnieuw naar de Oost gevaren als bosschieter
op het schip Berbices met bestemming Batavia, uitreis 12-7-1723 en aankomst 21-3-1724, einde
verbintenis op 14-5-1724 wegens overlijden in Azi, 
Pieter Cornelisz BEERS
 
89 zoon van Cornelis Berkhouwer en Grietje Francis, Hendrik BERKHOUWER
 
90 zoon van jan Bierman en Sijtje Kos,, Klaas BIERMAN
 
91 dochter van Dirk Bijkerk en Geerter de Boer,,,, Dirkje BIJKERK
 
92 Adres huis 86 Schagerwaard 15 dec 1817, Adres Blokhuizen onder Oude-Niedorp, gemeente
Haringcarspel 16 aug 1820, 
Aldert Janse BIJPOST
 
93 dochter van Simon BLAAUBOER en Trijntje TIJSEN, Maartje BLAAUBOER
 
94 dochter van Barend te Boekel en Aaltje Stuurman,, Trijntje BOEKEL
 
95 Op 13 maart 1729 na gedane belijdenis tot lidmaat van de Gereformeerde Kerk te Wognum aangenomen.,

Met attestatie van Wognum aangekomen te Barsingerhorn op 22 feb 1739 (Kerckeboek van
Barsingerhorn, inv.nr. 80 folio 126), 
Cornelis BOERDIJK
 
96 Op 25 februari 1761 ten overstaan van ouderling Jan van der Beets tot lidmaat aangenomen
(Kerckeboek van Barsingerhorn, inv.nr. 80 folio 261), 
Dieuwertje Cornelis BOERDIJK
 
97 woont in de Zijpe, Jan Cornelisz BOERDIJK
 
98 Komt in 1802 samen met Klaas Hauwert nog voor op de lidmatenlijst van Winkel, in 1804 wordt alleen
Klaas Hauwert nog vermeld, 
Luewtje Dirks BOERDIJK
 
99 komt op 28 apr 1773 met attestatie van Haringhuisen naar Nieuwe-Niedorp, Jan Dirks BONT
 
100 dochter van Pieter Bood en Aaltje Milder, in 1897 verblijvend in het krankzinnigengesticht
Meerenberg, 
Grietje BOOD
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 363» Volgende»