Bron informatie    |    Aantekeningen    |    Alles

 • Referentienummer  A024 
  • Type Algemene akte
  • Type Algemene akte
  • ** 12-8-1856 NAA Deurne Inv.nr. 143/1
  • Brief van de burgemeester aan de kantonrechter te Asten:
  • Hendrika Vrijsen de welke ons openhartig verklaarden dat zij zeder ruim een jaar geleeden door
   Munsters is aangerand geworden, hij heeft haar terwijl zij aan het koe heerder was vastgegrepen,
   op haar rug gelegd, de rokken boven het hoofd geschoven echter door haar tegenweer heeft hij zijn
   bedoeling niet ten uitvoer kunnen brengen en deze aanranding. etc..
  • ** 16-10-1856 Arr.Eindh.
  • Peter wordt ten laste gelegd: Feitelijkheid tegen de eerbaarheid van Nicolasina Aarts
   (geb.15-2-1838) te hebben gepleegd op eene plaats, waarop men van den openbaren weg en de
   gemeenteheide het gesigt had ter plaatse Zeilberg in juli 1856 of omstreeks die tijd. En te
   tweede: Feitelijkheid tegen de eerbaarheid van Hendrika Vrijnssen eveneens op voormelde plaats
   gepleegd, terwijl ze aldaar een koe hoedde. Het gebeurde in het jaar 1854 of 1855. Door
   onvoldoende bewijs vrij gesproken.
  • ** 3-8-1869 Nieuw Adm. Arch. Deurne inv.nr. 51/5 fol. 74
  • Peeter Munsters Johanneszn., landbouwer, verklaart dat hij naar huis ging met Eimericus Munsters,
   Petrus Munsters Janzn. en Hendrik Werts. Ze ontmoetten Francis Meulendijks, waarop Hendrik Werts
   deze wilde slaan. Hij werd weerhouden, waarop hij genoemde Peter Munsters aanviel en diens jas
   verscheurde.
  • ** Hendrik Werts heeft Pieter Munsters uitgemaakt voor "hoerenjager" en hem vast gegrepen op de
   grond geduwd en zijn jas gescheurd. (18-10-1869 Arr.Eindh.)
  • ** Pieter is op 5 nov 1874 (Not.van Riet) 200 gulden schuldig aan Leonard Goossens.
  • ** Koopt op 12-06-1889 wei- en bouwland "de oude Berkerskuilen" sectie E 736 40 aren 50 centiaren.
   voor 230 gld. (not.akte 83)
  • ** 23-9-1905 Nieuw Adm. Arch. Vlierden inv.nr. 10 Not.Vergad.B&W
  • De voorzitter zegt dat bij de schouwvoering over de schoorstenen aan het college van B en W is
   gebleken dat het huis bewoond door Pieter Munsters op een paar punten dringend verbetering nodig
   heeft wegens bouwvalligheid. Hij stelt voor de eigenaresse Therese de Maurissens door middel van
   haar rentmeester te gelasten om verbeteringen te bewerken. "De zoldering in het woonvertrek aan
   de zuidzijde van het huis en het dak aan de noordzijde boven een slaapplaats moeten zoodanig
   worden vernieuwd of hersteld dat alle gevaar voor instorting geweken is."
  • ** 10-2-1906 Nieuw Adm. Arch. Vlierden inv.nr. 10 Not.Vergad.B&W
  • Therese de Maurissens c.s., als eigenaar van het huis bewoond door P.Munsters, wordt aangeschreven
   de schoorsteen, die brandgevaar oplevert, te verbeteren van huis nr. A 36. De schoorsteen is
   afgesloten met stro bepleisterd met kalk, die zowel aan de binnen als aan de buitenkant is
   afgevallen.
  • ** 28-8-1907 Nieuw Adm.Arch.Vlierden nr.11 Not.vergad.Coll.B en W
  • P.Munsters vraagt om de buizen onder de grintweg nabij zijn woning te vergroten. Een onderzoek zal
   ter plaatse worden ingesteld.
  • ** 5-12-1907 Nw Adm.Arch.Vlierden nr.11 Not.vergad.Coll.B en W
  • Piet Munsters vraagt een vergoeding van de gemeente voor het uitdiepen van de bekende sloot. Het
   gemeentebestuur gaat daarop niet in.
  Bron-ID  S253 

 •  Aantekeningen  Referentienummer:
  • Type Algemene akte
  • Type Algemene akte
  • ** 12-8-1856 NAA Deurne Inv.nr. 143/1
  • Brief van de burgemeester aan de kantonrechter te Asten:
  • Hendrika Vrijsen de welke ons openhartig verklaarden dat zij zeder ruim een jaar geleeden door
   Munsters is aangerand geworden, hij heeft haar terwijl zij aan het koe heerder was vastgegrepen,
   op haar rug gelegd, de rokken boven het hoofd geschoven echter door haar tegenweer heeft hij zijn
   bedoeling niet ten uitvoer kunnen brengen en deze aanranding. etc..
  • ** 16-10-1856 Arr.Eindh.
  • Peter wordt ten laste gelegd: Feitelijkheid tegen de eerbaarheid van Nicolasina Aarts
   (geb.15-2-1838) te hebben gepleegd op eene plaats, waarop men van den openbaren weg en de
   gemeenteheide het gesigt had ter plaatse Zeilberg in juli 1856 of omstreeks die tijd. En te
   tweede: Feitelijkheid tegen de eerbaarheid van Hendrika Vrijnssen eveneens op voormelde plaats
   gepleegd, terwijl ze aldaar een koe hoedde. Het gebeurde in het jaar 1854 of 1855. Door
   onvoldoende bewijs vrij gesproken.
  • ** 3-8-1869 Nieuw Adm. Arch. Deurne inv.nr. 51/5 fol. 74
  • Peeter Munsters Johanneszn., landbouwer, verklaart dat hij naar huis ging met Eimericus Munsters,
   Petrus Munsters Janzn. en Hendrik Werts. Ze ontmoetten Francis Meulendijks, waarop Hendrik Werts
   deze wilde slaan. Hij werd weerhouden, waarop hij genoemde Peter Munsters aanviel en diens jas
   verscheurde.
  • ** Hendrik Werts heeft Pieter Munsters uitgemaakt voor "hoerenjager" en hem vast gegrepen op de
   grond geduwd en zijn jas gescheurd. (18-10-1869 Arr.Eindh.)
  • ** Pieter is op 5 nov 1874 (Not.van Riet) 200 gulden schuldig aan Leonard Goossens.
  • ** Koopt op 12-06-1889 wei- en bouwland "de oude Berkerskuilen" sectie E 736 40 aren 50 centiaren.
   voor 230 gld. (not.akte 83)
  • ** 23-9-1905 Nieuw Adm. Arch. Vlierden inv.nr. 10 Not.Vergad.B&W
  • De voorzitter zegt dat bij de schouwvoering over de schoorstenen aan het college van B en W is
   gebleken dat het huis bewoond door Pieter Munsters op een paar punten dringend verbetering nodig
   heeft wegens bouwvalligheid. Hij stelt voor de eigenaresse Therese de Maurissens door middel van
   haar rentmeester te gelasten om verbeteringen te bewerken. "De zoldering in het woonvertrek aan
   de zuidzijde van het huis en het dak aan de noordzijde boven een slaapplaats moeten zoodanig
   worden vernieuwd of hersteld dat alle gevaar voor instorting geweken is."
  • ** 10-2-1906 Nieuw Adm. Arch. Vlierden inv.nr. 10 Not.Vergad.B&W
  • Therese de Maurissens c.s., als eigenaar van het huis bewoond door P.Munsters, wordt aangeschreven
   de schoorsteen, die brandgevaar oplevert, te verbeteren van huis nr. A 36. De schoorsteen is
   afgesloten met stro bepleisterd met kalk, die zowel aan de binnen als aan de buitenkant is
   afgevallen.
  • ** 28-8-1907 Nieuw Adm.Arch.Vlierden nr.11 Not.vergad.Coll.B en W
  • P.Munsters vraagt om de buizen onder de grintweg nabij zijn woning te vergroten. Een onderzoek zal
   ter plaatse worden ingesteld.
  • ** 5-12-1907 Nw Adm.Arch.Vlierden nr.11 Not.vergad.Coll.B en W
  • Piet Munsters vraagt een vergoeding van de gemeente voor het uitdiepen van de bekende sloot. Het
   gemeentebestuur gaat daarop niet in.